Thông báo kết quả thi tuyển sinh Đại học VLVH, Liên thông đại học, Bằng đại học thứ 2 đợt thi ngày 21/4/2019

Thí sinh vui lòng truy cập và đường link sau để xem kết quả: http://bit.ly/ketquatuyensinhtaiHue

*  Địa chỉ:  Đường Võ Văn Kiệt, P. An Tây, TP. Huế
*  Website: https://hul.edu.vn - http://tuyensinh.hul.hueuni.edu.vn/
*  Email: tuyensinh@hul.edu.vn
*  Điện thoại: 0234. 394. 6997
*  Facebook: Đại học Luật Huế - https://www.facebook.com/hul.edu.vn/

Các bài khác