Lịch trình tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2018

Lịch trình tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2018

Thông tin liên hệ:

- Ban Khảo thí - ĐBCLGD Đại học Huế: 0234.3828493. E-mail: tuvantuyensinhdhh@hueuni.edu.vn

- Trường Đại học Luật, Đại học Huế: 0234.3821135 - 3946995 - 3946996. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

 

 

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE