Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015 tại Quảng Ngãi

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức tuyển sinh hệ đại vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015 tại Kon Tum

Trường Đại học Luật phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kon Tum thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật, tổ chức tại Kon Tum năm 2015. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2016 tại Thanh Hóa

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuyển sinh hệ đại vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn;

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2016 tại Ninh Thuận

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận tổ chức tuyển sinh hệ đại vừa làm vừa học ngành Luật năm 2016. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn;

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015 tại Quảng Trị

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyển sinh hệ đại vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn; Click file Đính kèm để xem nội dung.

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015 tại Bình Dương

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương tổ chức tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015 (đợt 2). Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015 tại Quảng Bình

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình tổ chức tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ đại học bằng hai ngành Luật năm 2015 tại Tuy Hòa - Phú Yên

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa - Phú Yên tổ chức tuyển sinh hệ đại học bằng hai ngành Luật năm 2015. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015 tại Tuy Hòa - Phú Yên

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa - Phú Yên tổ chức tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ đại học bằng hai ngành Luật năm 2015 tại Kon Tum

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kon Tum tổ chức tuyển sinh hệ đại học bằng hai ngành Luật năm 2015 như sau:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE