Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Luât, Đại học Huế năm 2018

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2018. Chi tiết xem tại file đính kèm

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Luật,Đại học Huế hệ chính quy năm 2018

Ngày 05/08/2018, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã họp và công bố mức điểm trúng tuyển vào Đại học Huế như sau: - Ngành Luật: 16.00 - Ngành Luật kinh tế:17.75

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ (điểm sàn) xét tuyển vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2018

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo mức điểm nhận hồ sơ (điểm sàn) xét tuyển vào trường Đại học Luật, Đại học Huế hệ chính quy năm 2018 hệ chính quy như sau:

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2018

Trường Đại học Luật, Đại học Huế là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Là trường đại học duy nhất ở miền Trung, Tây Nguyên đào tạo chuyên ngành Luật trình độ đại học, sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) và cung cấp các dịch vụ pháp lý. Với phương thức đào tạo đa dạng, linh hoạt, các thế hệ sinh viên, học viên của Trường sau khi tốt nghiệp đã trở thành những cán bộ tư pháp, cán bộ quản lý, doanh nhân, cán bộ khoa học … thành đạt đang công tác trên mọi miền đất nước.

Cơ hội học tập để tốt nghiệp hai bằng đại học chính quy tại các cơ sở đào tạo của Đại học Huế

Ngày 29/5/2018, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành quy định học cùng lúc hai chương trình đào tạo đại học tại các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Huế.

Lịch trình tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2018

Lịch trình tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo chương trình thứ hai đào tạo theo tín chỉ hệ chính quy năm 2017

Trường Đại học Luật thông báo tuyển sinh đào tạo chương trình thứ hai đào tạo theo tín chỉ hệ chính quy năm 2017

Thông báo về việc công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị cụ thể như sau: