Thông báo về việc thay đổi thời gian thi, tuyển sinh cao học Luật Kinh tế đợt 1 năm 2019 của trường Đại học Luật, Đại học Huế

Căn cứ công văn số 191/TB-ĐHH ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc thay đổi thời gian thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019. Trường Đại học Luật thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 đến thí sinh dự tuyển...

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 bằng kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) - Đợt 1

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo về việc nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 bằng kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) - Đợt 1

Thông báo lần 2 tuyển sinh viên khóa 42 hệ chính quy vào học Lớp đào tạo chất lương cao trình độ đại học ngành Luật và Luật Kinh tế

Trường Đại học Luật thông báo lần 2 tuyển sinh viên khóa 42 (khóa tuyển sinh 2018) hệ chính quy vào học Lớp đào tạo chất lương cao trình độ đại học ngành Luật và Luật Kinh tế

Thông báo về việc tuyển sinh viên Khóa 42 hệ chính quy (khóa tuyển sinh 2018) vào học lớp đào tạo chất lượng cao ngành Luật và Luật Kinh tế

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo về việc tuyển sinh viên Khoá 42, hệ chính quy (Khóa tuyển sinh năm 2018) vào học Lớp đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Luật và ngành Luật Kinh tế như sau:

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào Trường Đại học Luật, ĐHH

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào Trường Đại học Luật, ĐHH

Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông đại học, đại học bằng hai năm 2018

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, đại học bằng hai, liên thông đại học năm 2018 như sau:

Danh sách thí sinh đã xác nhận nhập học vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế (tính đến 10:00 ngày 15/08/2018)

Danh sách thí sinh đã xác nhận nhập học vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Thông báo tuyển sinh đào tạo chương trình thứ 2 (bằng thứ 2) hệ chính quy năm 2018

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Đại học chương trình thứ 2 (bằng thứ hai) hình thức đào tạo chính quy thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Huế

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo: - Thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Huế phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018 để xác nhận nhập học theo quy định. - Thời gian xác nhận nhập học: Từ 7h00 ngày 07/8/2018 đến 17h00 ngày 12/8/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018 theo đường bưu điện). - Địa điểm xác nhận nhập học: Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.