Triển khai các biện pháp an toàn sau khi sinh viên quay trở lại học tập sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Triển khai các biện pháp an toàn sau khi sinh viên quay trở lại học tập sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Công văn của Hiệu trưởng về việc triển khai các biện pháp an toàn khi sinh viên trở lại học tập sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Ngày 03/5/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Công văn số 80/ĐHL-TCHC về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi sinh viên trở lại học tập sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Kế hoạch số 197/KH-ĐHH về xử trí phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19)

Ngày 22/02/2021, Đại học Huế ban hành Kế hoạch số 197/KH-ĐHH về xử trí phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) đối với sinh viên Đại học Huế quay trở lại học tập.

Kế hoạch đón tiếp sinh viên trở lại Huế học tập

Ngày 22/02/2021, Đại học Huế ban hành Công văn số 205/ĐHH-VP về kế hoạch đón tiếp sinh viên trở lại Huế học tập sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 của một số tỉnh, thành phố. Sau khi trở lại học tập tại Huế, sinh viên thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng Hue-S như sau:

Triển khai và đảm bảo chất lượng công tác giảng dạy, học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021 theo hình thức trực tuyến đến hết ngày 28/2/2021

Thực hiện Thông báo số 55/TB-UBND ngày 06/2/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16/2/2021, sau khi thống nhất ý kiến trong Thường trực Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế, Giám đốc – Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Ngày 28/01/2021, Giám đốc Đại học Huế ký Công văn số 122/ĐHH-VP về việc tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học

Ngày 02/12/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học.

Báo cáo đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày 10/9/2020, Hiệu trưởng ký ban hành Báo cáo số 133/BC-ĐHL về việc đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Hướng dẫn phối hợp xử trí viên đường hô cấp cấp SARS-CoV-2 theo tình huống

Ngày 10/9/2020, Hiệu trường Trường Đại học Luật, Đại học Huế ban hành Hướng dẫn số 134/HD-ĐHL về việc phối hợp xử trí viêm đường hô cấp cấp SARS-CoV-2 theo tình huống