Truy cập Cơ sở dữ liệu ProQuest Central tại Trung tâm Thông tin - Thư viện

Kính gửi: Quý bạn đọc

Hiện nay, Trung tâm Thông tin Thư viện đã kết nối thành công đến CSDL ProQuest Central nhằm phục vụ quý bạn bạn đọc trong việc tra cứu, tìm kiếm các tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu.

CSDL Proquest Central  bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế – kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội.
ProQuest gồm rất nhiều bộ sưu tập tài liệu điện tử đa ngành được xuất bản trong các báo, tạp chí uy tín trên thế giới.
 
Quý bạn đọc có thể truy cập tại phòng máy (miễn phí) tại tầng 5 - Trung tâm Thông tin - Thư viện của Trường theo địa chỉ:
 
Hoặc theo hướng dẫn của Cán bộ Thư viện tại phòng máy.
 
Trân trọng. 
Các bài khác