Thông báo về việc áp dụng đồng bộ, thống nhất phần mềm Quản lý giáo dục

           Ngày 30/10/2018, Hiệu trưởng Trưởng Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Công văn số 190/ĐHL-TTTV về việc áp dụng đồng bộ, thống nhất phần mềm Quản lý giáo dục trong toàn trường từ ngày 01/11/2018. Nội dung như sau:

  

* Nội dung Thông báo số 99/TB-ĐHL ngày 25/5/2018:

Ngày 16/5/2018 Hiệu trưởng đã tổ chức họp bàn về hoàn thiện phần mềm QLGD, dự họp có trưởng phòng, cán bộ phụ trách phầm mềm QLGD của các phòng chức năng; ngày 24/5/2018, thường trực Tổ ứng dụng CNTT đã họp triển khai các bước thực hiện.

 Trong thời gian qua, các phòng đã tích cực triển khai cập nhật dữ liệu, đưa vào vận hành, sử dụng phần mềm QLGD áp dụng hoàn thiện đối với hệ chính quy, tạo thuận lợi cho công tác điều hành, quản lý của Nhà trường và thuận lợi cho người học; bên cạnh đó, một số phân hệ áp dụng đối với hình thức đào tạo sau đại học, liên thông, bằng hai, vừa làm vừa học chưa hoàn thành theo kế hoạch.

 Để triển khai thực hiện đồng bộ từ đầu năm học mới, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các phòng khẩn trương thực hiện các công việc trong thời gian tới như sau:

1. Trưởng các phòng phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc vận hành, sử dụng các phân hệ do đơn vị mình phụ trách; đôn đốc các chuyên viên hoàn thiện từ điển, cập nhật thông tin, dữ liệu các công việc chuyên môn của phòng và theo phân quyền thực hiện (lập bảng biểu yêu cầu sinh viên hoặc giảng viên cập nhật các thông tin như đề tài khoa học, kê khai giảng dạy, chế độ miễn giảm giờ giảng, giờ NCKH,... vào phần mềm).

2. Trưởng phòng Đào tạo, KHCN-MT-HTQT gấp rút việc xây dựng kế hoạch học tập của các lớp sau đại học, liên thông, bằng hai, vừa làm vừa học vào hệ thống; đề xuất về nhân sự, kinh phí (nếu có) để thực hiện đúng tiến độ trước ngày 15/6/2018 (nếu không có kế hoạch học tập của các lớp trên hệ thống thì các phân hệ khác sẽ không thực hiện được các bước tiếp theo).

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng các cơ sở dữ liệu, mức học phí; phối hợp với Ngân hàng BIDV rà soát các công việc chưa hoàn thành, mức phí giao dịch của sinh viên. Từ học kỳ I năm học 2018 - 2019 phải đồng bộ thu học phí hệ chính quy qua ngân hàng thông qua phần mềm QLGD.

4. Đối với các phân hệ khác chưa hoàn thành, trưởng các phòng phải đốc thúc chuyên viên thực hiện, hoàn thành trước ngày 25/8/2018 (có bảng thống kê công việc chưa hoàn thành kèm theo để các đơn vị nắm, triển khai thực hiện).

5. Từ ngày 20/6/2018, các thông báo, thời khóa biểu, lịch thi, điểm thi, ... của sinh viên, học viên thực hiện trên nền phần mềm, không đưa lên Cổng thông tin điện tử; các biểu mẫu, văn bản, giấy xác nhận, biên lai thu học phí, giấy báo giảng... đã có trong phần mềm thì xuất ra từ phần mềm, không làm thủ công (Ban giám hiệu sẽ không ký, văn thư không đóng dấu các văn bản làm thủ công này).

6. Tổ ứng dụng CNTT hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng theo đề xuất; kiểm tra tiến độ thực hiện của các đơn vị và báo cáo Hiệu trưởng có phương án xử lý.

 Sáng thứ Hai hàng tuần, cán bộ phụ trách phần mềm các phòng và thường trực Tổ ứng dụng CNTT tập trung tại phòng máy Thư viện để rà soát công việc và xử lý trực tiếp.

7. Tổ chức họp để nghe các phòng báo cáo việc hoàn thành đưa vào vận hành, sử dụng phần mềm (thành phần: Hiệu trưởng, tổ ứng dụng CNTT, trưởng các phòng, chuyên viên phụ trách phần mềm QLGD):

- Ngày 15/6/2018: Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng KHCN-MT-HTQT báo cáo việc lập kế hoạch học tập và đưa vào vận hành, sử dụng đối với đào tạo sau đại học, liên thông, bằng hai, vừa làm vừa học.

- Ngày 25/8/2018: Trưởng các phòng (6 phòng) báo cáo hoàn thành và đưa vào vận hành, sử dụng các phân hệ do đơn vị mình phụ trách để thực hiện đồng bộ từ đầu năm học mới.

Trên đây là thông báo kết luận của Hiệu trưởng về việc hoàn thiện phần mềm QLGD. Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các phòng nghiêm túc thực hiện; những đơn vị, cá nhân không hoàn thành công việc theo tiến độ sẽ bị xử lý theo quy định.

 

* Nội dung Thông báo số 269/TB-ĐHL ngày 10/9/2018:

Ngày 29/8/2018 Hiệu trưởng đã họp với Tổ ứng dụng công nghệ thông tin về việc rà soát các triển khai dữ liệu trong phần mềm QLGD của các phòng theo Thông báo kết luận số 99/TB-ĐHL ngày 25/5/2018. Hiệu trưởng kết luận như sau:

Trong thời gian qua, các phòng Đào tạo, KHCN-MT-HTQT đã tích cực cập nhật dữ liệu đối với đào tạo sau đại học, liên thông, vừa làm vừa học, đại học bằng hai; Phòng Kế hoạch - Tài chính đã làm việc với đối tác để xử lý các nội dung liên quan về thu học phí, bước đầu các phòng đã đưa một số dữ liệu vào hệ thống, về cơ bản đã vận hành được; bên cạnh đó, một số nội dung chưa hoàn thành theo kế hoạch; dữ liệu chưa cập nhật đầy đủ; chưa liên thông, chưa đồng đều,đồng bộ do trưởng một số phòng chưa thực sự quan tâm, chưa chỉ đạo quyết liệt.

Để triển khai thực hiện đồng bộ, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các phòng khẩn trương thực hiện các công việc như sau:

1. Trưởng các phòng phải chịu trách nhiệm về việc hoàn thiện, vận hành, sử dụng các phân hệ do đơn vị mình phụ trách; đôn đốc các chuyên viên hoàn thiện từ điển, cập nhật thông tin, dữ liệu các công việc chuyên môn của phòng và theo phân quyền, hạn cuối là ngày 25/9/2018 phải hoàn thành (Tổ ứng dụng CNTT hỗ trợ kỹ thuật theo đề xuất).

2. Trưởng các phòng triển khai nhân lực tối đa để cập nhật, xử lý các dữ liệu vào hệ thống đầy đủ; phải đốc thúc chuyên viên thực hiện, hoàn thành trước ngày 25/9/2018 (có bảng thống kê công việc chưa hoàn thành kèm theo để các đơn vị nắm, triển khai thực hiện).

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo kết luận số 99/TB-ĐHL ngày 25/5/2018 của Hiệu trưởng đối với các nội dung chưa hoàn thành.

4. Từ ngày 26/9 đến ngày 30/9/2018, các phòng báo cáo việc hoàn thành đưa vào vận hành, sử dụng phần mềm do phòng mình phụ trách. Lưu ý: Trước đây đã dự kiến ngày 25/8/2018 trưởng các phòng báo cáo tiến độ công việc nhưng trúng vào dịp hè và bận công tác tuyển sinh nên chưa thực hiện.

Trên đây là thông báo kết luận của Hiệu trưởng về việc hoàn thiện phần mềm QLGD. Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các phòng nghiêm túc thực hiện; những đơn vị không hoàn thành theo tiến độ, trưởng phòng phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng./.

Các bài khác