Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giáo dục (phần mềm mới)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giáo dục (phần mềm mới) áp dụng chính thức từ tháng 12 năm 2016 thay thế cho phần mềm quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ do Đại học Huế xây dựng trước đây. Giảng viên và sinh viên  download bản mềm theo đường link sau để tham khảo sử dụng phần mềm mới:
 
Tải file:
 
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE