Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức VHVL, bằng thứ 2, liên thông của Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, bằng đại học thứ 2 và liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên đại học của Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2019.

1. Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh: https://bit.ly/2RGqCJn

2. Quyết định thành lập Ban giúp việc: https://bit.ly/2SNvcmr

Các bài khác