Danh sách tài khoản của sinh viên được nhận học bổng khuyến khích, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017-2018

Sinh viên kiểm tra số tài khoản sinh của mình, Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có số tài khoản liên hệ với với Phòng Kế hoạch - Tài chính (0234.3946998).

Click vào file đính kèm để tải về.

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE