Thông báo thời khóa biểu học phần Luật Hôn nhân và gia đình (LUA3052) các nhóm từ 3 đến 8 (Luật học K39C đến K39K)

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên các lớp Luật học K39C đến Luật học K39K thời khóa biểu học phần Luật Hôn nhân và gia đình (LUA3052) từ nhóm 3 đến nhóm 8 (ghép thành 02 nhóm), trong đó tối thứ 2, tiết 9-10 (ngày 20/03/2017), 02 nhóm ghép Luật Hôn nhân và gia đình sẽ học buổi định hướng học tập theo yêu cầu của giảng viên tại Hội trường B. Sinh viên click vào thông báo để xem chi tiết thời khóa biểu.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE