Trường Đại học Luật, Đại học Huế đồng chủ trì Hội nghị thường niên Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam.

Ngày 24, 25 và 26 tháng 7 năm 2020, tại FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa, Hội nghị thường niên Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam đã được tổ chức. Đây là Hội nghị thường niên lần thứ hai kể từ khi Mạng lưới chính thức được tuyên bố thành lập tại Quy Nhơn vào tháng 9 năm 2019.

Hội nghị lần này được tổ chức bởi Ban Điều hành Mạng lưới bao gồm 5 cơ sở đào tạo luật lớn và uy tín hàng đầu cả nước: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế - Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài 54 cơ sở đào tạo luật là thành viên Mạng lưới, Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Vụ Giáo dục đại học – Bộ Giáo dục và đào tạo, Cục kiểm định chất lượng – Bộ giáo dục và đào tạo, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Ngoài nội dung rất quan trọng là công bố Logo, Trang thông tin điện tử chính thức, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Mạng lưới, Chương trình của Hội nghị năm nay tập trung vào hai chủ đề mang tính chất thời sự, nhận được sự quan tâm rất lớn của các thành viên Mạng lưới và của toàn xã hội trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách giáo dục đại học ở nước ta, đặc biệt sau khi Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 chính thức có hiệu lực, đó là:

(1) Hội thảo chuyên đề “Kiểm định chất lượng đào tạo luật ở Việt Nam”;

(2) Tọa đàm chuyên đề “Góp ý Dự thảo khung chương trình đào tạo luật ở Việt Nam”.

Đồng chủ trì các nội dung của Hội nghị là đại diện lãnh đạo các cơ sở đào tạo luật được bầu vào Ban Điều hành của Mạng lưới, gồm: TS. Chu Mạnh Hùng - Quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội; PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh - Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Đoàn Đức Lương – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế; PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; và PGS.TS. Lê Vũ Nam – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Luật, ĐHQG thành phố. Hồ Chí Minh.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế

đồng chủ trì Hội nghị thường niên

       Nội dung mang tính thời sự và nhận được sự quan tâm rất lớn là Hội thảo chuyên đề “Kiểm định chất lượng đào tạo luật ở Việt Nam”. Hội thảo chia làm hai phiên: phiên thứ nhất “Thực trạng kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo thuộc khối ngành luật tại Việt Nam”; và phiên thứ hai “Xây dựng Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo khối ngành luật”. Hội thảo nhận được 20 báo cáo gửi đến tham gia và Ban Tổ chức đã lựa chọn 07 báo cáo trình bày tham luận trực tiếp tại Hội thảo gồm các đại diện đến từ Bộ GD&ĐT, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG Hà Nội và một số cơ sở đào tạo luật đã thực hiện kiểm định chất lượng một số chương trình đào tạo luật. ThS. Lê Phước Sơn được Ban Tổ chức đề xuất trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo từ thực tiễn của Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

 

ThS. Lê Phước Sơn – Trường Đại học Luật, Đại học Huế

trình bày tham luận tại Hội thảo chuyên đề

        Buổi chiều, đại diện các đơn vị thành viên Mạng lưới thảo luận kín về Chuẩn chương trình đào tạo ngành luật. Rất nhiều ý kiến đã được đưa ra bàn luận nhằm hiện đại hóa, quốc tế hóa và đưa chất lượng đào tạo luật đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội, tạo dựng uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện nay.

         Hội nghị lần này được đánh giá cao về công tác tổ chức chu đáo, trang trọng mà còn ở chỗ Hội nghị đã tạo được một diễn đàn vô cùng cởi mở để các cơ sở đào tạo, nghiên cứu luật trong cả nước ngồi lại với nhau thảo luận cùng xây dựng định hướng phát triển cho Mạng lưới, bàn thảo những vấn đề lớn, trong đó đặc biệt là vấn đề bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục trong đào tạo luật và vấn đề xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành luật, từng bước thực hiện kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt nam do Thủ tướng ban hành./.

Các bài khác