Lễ Bế giảng và trao bằng thạc sĩ Luật kinh tế khoá V (2016-2018)

Ngày 15/08/2018, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế khóa V (2016-2018) cho 69 tân thạc sĩ.

Đến dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Luật có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu; Trưởng, phó các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, công chức, viên chức cùng toàn thể 69 tân thạc sĩ.

* PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo lễ tổng kết khóa học. Báo cáo đã nêu rõ: Lớp cao học Luật Kinh tế khóa V (2016 - 2018) được nhà trường quan tâm, lên kế hoạch học tập từ đầu khóa, theo các chuyên đề, nội dung, chương trình của từng học kỳ, năm học tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên chủ động hơn về mặt bố trí thời gian, có kế hoạch cụ thể cho bản thân trong việc tự sắp xếp thời gian học tập hợp lý, khoa học để vừa hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, vừa hoàn thành công việc của cơ quan đơn vị. Chương trình học tập đã được nhà trường bố trí đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với công tác đào tạo sau đại học theo chương trình định hướng ứng dụng, từ kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành bắt buộc và các chuyên đề tự chon, thực tập, thực tế, các tiểu luận và luận văn tốt nghiệp,.. Với thành tích 100% học viên đều đủ điều kiện tốt nghiệp lần này, trong đó có 26 học viên đạt loại Giỏi, 43 học viên đạt loại Khá.

* TS. Cao Đình Lành, Trưởng phòng KHCN-MT-HTQT

Tại buổi lễ, TS.Cao Đình Lành, Trưởng phòng KHCN-MT-HTQT công bố quyết định công nhận tốt nghiệp, quyết định khen thưởng và điều hành phần phát bằng cho học viên.

* Tân thạc sĩ Nguyễn Cường, phát biểu cảm tưởng

 

Các bài khác