Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế

Đảm bảo chất lượng giáo dục là hoạt động thường xuyên của các trường đại học. Do đó, Trường Đại học Luật, Đại học Huế từ trước và sau khi có Quyết định thành lập (tháng 3/2015) đến nay có những giải pháp chiến lược và giải pháp cụ thể để đảm bảo chất lượng giáo dục. Thực hiện theo chu trình kiểm định chất lượng giáo dục, Trường đã xây dựng báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường giai đoạn 2013 đến 9/2017. Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường đã được thẩm định bởi các chuyên gia theo Quyết định số 1126/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế. Trong hai ngày: 1 và 2 tháng 11 năm 2017, Đoàn tiến hành khảo sát chính thức tại Trường phục vụ cho việc đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế.
 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế

Tại lễ khai mạc, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế, Trưởng đoàn đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và hoạt động của Đoàn đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế.

PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

Phát biểu chào mừng, PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá của Trường đã nêu khái quát quá trình thực hiện và mong muốn thông qua hoạt động tự đánh giá của Trường và hoạt động kiểm định chất lượng sẽ giúp cho cán bộ, giảng viên nhận thức rõ hơn về đảm bảo chất lượng giáo dục, hình thành văn hóa chất lượng (là yếu tố cốt lõi, quan trọng thấm nhuần trong mọi hoạt động); từng bước thay đổi tư duy, phương thức quản lý hành chính sang quản trị đại học làm tiền đề cho tự chủ đại học; tiếp cận phương pháp dạy học nặng về truyền thụ kiến thức sang gợi mở tư duy, sáng tạo.

PGS.TS.Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng

Khái quát về các hoạt động của Trường đã được trình bày bởi PGS.TS.Nguyễn Duy Phương để cho Đoàn đánh giá có sự nhìn nhận tổng quan nhất về hoạt động của Trường trong 5 năm qua.

Kết thúc Lễ khai mạc, Đoàn cùng Hội đồng Tự đánh giá Trường chụp ảnh lưu niệm và tiến hành các hoạt động khảo sát trong hai ngày theo kế hoạch.

                                                            * Các hình ảnh ghi lại buổi Bế mạc (báo cáo kết quả khảo sát, ký biên bản)

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế báo cáo kết quả khảo sát

Biên bản ký kết

 

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE