Hội thảo quốc tế “Chính sách, pháp luật về tái định cư: Từ lý thuyết đến thực tiễn”

Ngày 14/12/2017, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trường Kinh doanh, Đại học Queensland (Australia) đồng tổ chức Hội thảo “Chính sách, pháp luật về tái định cư: Từ lý thuyết đến thực tiễn”. Hội thảo được tổ chức tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Tham gia Hội thảo, về phía Trường Kinh doanh, Đại học Queensland có TS. Carol Bond và các giảng viên, sinh viên của Trường.

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đại diện các sở, ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế; các đại biểu đến từ tổ chức nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu: Văn phòng Luật sư Vinh Diện, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An, Tổ chức phi chính phủ và khoa Công tác xã hội, trường Đại học khoa học Huế. Về phía Trường Đại học Luật có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng và khoảng 100 đại biểu là các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên năm thứ 4 ngành Luật và Luật Kinh tế.

* PGS.TS. Nguyễn Duy Phương 

*TS. Carol Bond

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Duy Phương và TS. Carol Bond nêu rõ: “Hội thảo đánh dấu sự hợp tác giữa Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Trường Kinh doanh, Đại học Queensland  nhằm mục đích để cán bộ, giảng viên của hai trường trao đổi, học tập kinh nghiệm, chia sẻ các kết quả nghiên cứu trên lĩnh vực tái định cư”.

Hội thảo có 25 bài viết tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Pháp luật chung về tái định cư; hỗ trợ bồi thường về tái định cư; chính sách pháp luật về tái định cư trong các lĩnh vực cụ thể.

 Những chủ đề chính được tham luận thông qua 7 báo cáo tại hội thảo:

- Global CRS Principles;

- Chính sách quản lý tái định cư ở Việt Nam: Lý thuyết và thực tiễn;

- Những bất cập trong chính sách tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Luật đất đai năm 2013;

- Hỗ trợ cư dân tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản tại khu tái định cư – Thực tiễn nghiên cứu về cư dân vạn đò tại khu tái định cư Hương Sơ, Thừa Thiên Huế;

- Đánh giá tác động giới (GIA) cho trường hợp các công trình thủy điện tại miền Trung và Tây Nguyên, Việt Nam;

- Những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tái định cư – Qua thực tiễn tại một số dự án ở khu vực Trung Trung Bộ;

- Những hạn chế, bất cập của pháp luật bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất ở Việt Nam – Một số gợi mở cải cách theo hướng phát triển bền vững.

Đặc biệt là báo cáo của TS. Carol Bond  và TS. Võ Thị Phương Mai đã nghiên cứu so sánh về chính sách pháp luật tái định cư của Việt Nam và đối chiếu với chuẩn quốc tế, sự tham gia của các bên liên quan vào hoạch định, thực hiện chính sách pháp luật tái định cư.

Hội thảo đã nhận được khoảng 30 ý kiến bình luận và nhiều câu hỏi đã đề cập đến những kinh nghiệm pháp lý như: Kinh nghiệm của Australia, Chính sách quản lý tái định cư ở Việt Nam từ lý thuyết và thực tiễn; những hạn chế và bất cập của pháp luật bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất ở Việt Nam,...

Tổng kết hội thảo, PGS.TS. Đoàn Đức Lương và TS.Carol Bond đã đánh giá các nội dung đã đạt được. Hội thảo đã góp phần trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về tái định cư ở Việt Nam trong thời gian tới. Sau khi kết thúc hội thảo, các bài tham luận, các bài viết sẽ được in kỷ yếu làm tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực này.

 Kết thúc hội thảo hai bên đã thống nhất tổ chức Hội thảo quốc tế tiếp theo nào năm 2018 (dự kiến cuối tháng 10 và tháng 11/2018) với chủ đề liên ngành để các chuyên gia về lý luận và thực tiễn về lĩnh vực kinh tế, pháp luật của Việt Nam và Đại học Queensland (Australia) tham gia.

 

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE