Hội nghị Lấy ý kiến các bên liên quan về chất lượng đào tạo năm 2020

Ngày 26 tháng 12 năm 2020, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan về chất lượng đào tạo năm 2020 của Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Đến dự Hội nghị về phía Trường Đại học Luật có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các đơn vị, các tổ chức đoàn thể. Về phía nhà tuyển dụng và người học có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, văn phòng luật sư, các công ty trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Hội nghị các ý kiên của các nhà sử dụng lao động đã đánh giá cao chất lượng sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Luật, Đại học Huế và chương trình đào tạo mà Nhà trường đã cập nhật đổi mới, trong đó chương trình đào tạo đã tăng cường nhiều học phần mang tính ứng dụng và kiến thức thực tiễn cho sinh viên đáp ứng nhu cầu thị trường. Các sinh viên và cựu sinh viên cũng rất hài lòng về các hoạt động giảng dạy và kiểm tra đánh giá mà Trường đã áp dụng. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận nhiều về các phương pháp nhằm nâng cao kỹ năng cho người học. Việc chuẩn bị kỹ cho sinh viên trước và sau quá trình thực tập thực tế, giám sát sinh viên trong kỳ thực tập được các đại biểu quan tâm góp ý nhằm nâng cao chất lượng thực tập cho sinh viên trước khi ra trường.

Hội nghị tạo ra diễn đàn tranh luận góp ý sôi nổi với các nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà trường như: tăng cường thêm phương pháp kiểm tra đánh giá cuối kỳ và cuối khóa; nâng cao chuẩn đầu ra để tăng chất lượng sinh viên tốt nghiệp nhiều hơn nữa; đa dạng hóa các phương pháp giảng dạy để nâng cao kỹ năng cho sinh viên mà đặc biệt là kỹ năng lập luận, tranh luận, nắm bắt và tổng hợp vấn đề; tăng cường cơ sở vật chất nhằm hỗ trợ tối đa cho người học trong việc trải nghiệm thực tế ngay tại Trường như tổ chức các phiên tòa giả định, phiên tòa lưu động; xây dựng phong phú nguồn tư liệu tham khảo tại thư viện như các bộ tài liệu về các bản án, án lệ thực tiễn để đưa vào giảng dạy và cho sinh viên nghiên cứu,.. Các ý kiến của người sử dụng lao động và cựu người học đều được Nhà trường tiếp thu nghiêm túc.

Hội nghị là dịp giúp cho Nhà trường nắm bắt các thông tin để trong thời gian tới có giải pháp, phương án cụ thể nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với nhu cầu, các điều kiện phát triển của xã hội và sinh viên tìm kiếm được việc làm dễ dàng hơn sau khi tốt nghiệp.

Các bài khác