Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020

Ngày 05/12/2019, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2019 - 2020. Đến dự hội nghị, về phía Đại học Huế có PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế; TS. Nguyễn Công Hào, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế. Về phía Trường Đại học Luật có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

* PGS.TS.Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, thay mặt Đoàn chủ tịch, báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018- 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm:  “Hoàn thiện đề án tự chủ đại học trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt; Hoàn thiện báo cáo đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; Triển khai hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế có hiệu quả theo kế hoạch, chương trình tổng thể” và các nhiệm vụ khác của Nhà trường.

* ThS. Nguyễn Tài Năng, Trưởng phòng KH-TC

* ThS. Nguyễn Long, Ban Thanh tra nhân dân

Hội nghị cũng nghe báo cáo công tác tài chính năm học 2018 - 2019, kế hoạch năm học 2019- 2020; hoạt động thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2021.

* PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc ĐHH

Tại Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế phát biểu chỉ đạo và đánh giá những thành quả mà Trường Đại học Luật đạt được trong năm học qua, đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Nhà trường đã có những thành tích nổi bật trong công tác xây dựng đội ngũ, công tác đào tạo, Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục, khẳng định được thương hiệu của Nhà trường. PGS.TS. Huỳnh Văn Chương nhận mạnh nên chăng xây dựng nhóm nghiên cứu khoa học trong quy mô của Nhà trường quản lý; quan tâm và nâng cao chất lượng đào tạo, chú trong hơn trong quản lý chuẩn đầu ra; Tiếp tục nâng cấp chất lượng phòng học cho sinh viên để đáp ứng nhu cầu người học.

* PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng, phát biểu chỉ đạo

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng, thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu chỉ đạo: Chú trọng hơn công tác nâng cao cạnh tranh về chất lượng đào tạo; Duy trì công tác quảng bá về tuyển sinh; Các bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi; Xây dựng môi trường dạy và học theo hướng tích cực; Đầu tư kinh phí hợp lý, nhằm nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên…

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm 3 thành viên.

1.ThS. Trần Văn Hải, Giảng viên Khoa Luật Hình sự;

2.ThS. Hồ Thị Phượng, Chuyên viên Phòng KHCN-MT-HTQT;

3. ThS. Nguyễn Long, Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên.

Kết luận hội nghị, PGS.TS. Đoàn Đức Lương, thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến của cán bộ, viên chức đã đề cập; kết luận những nội dung chính của hội nghị và kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức đoàn kết, thực hiện hiệu quả nghị quyết hội nghị.

 

Các bài khác