Đảng bộ Trường Đại học Luật tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 14/9/2017, Đảng bộ Trường Đại học Luật tổ chức Hội nghị, quán triệt triển khai và thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đến dự và báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Phùng Văn Vinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Về phía Đảng ủy Trường Đại học Luật có Đồng chí Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị, toàn thể đảng viên; Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội sinh viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Luật.

* Đ/c Phùng Văn Vinh, báo cáo viên Tỉnh ủy 

Hội nghị đã nghe đồng chí Phùng Văn Vinh, báo cáo viên Tỉnh ủy trình bày một cách khái quát những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Gồm các nội dung:

- Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Nghị quyết 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Thông qua Hội nghị, CBVC và đảng viên nắm được một cách đầy đủ, có hệ thống những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), từ đó tiếp tục học tập, triển khai, vận dụng đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn của cuộc sống trên từng lĩnh vực công tác cụ thể của từng đơn vị, CBVC, đảng viên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Luật trong sạch vững mạnh./.

 

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE