Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học đối với Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày 31/5/2018, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Thông qua Nghị quyết số 24/NQ-HĐKĐCL; ngày 30/6/2018, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã ký Quyết định số 230/QĐ-KĐCL về việc Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

 

Đính kèm:
 cn_kiem_dinh_2018.pdf (683.12 KB)
Các bài khác