Thông báo Kế hoạch bảo vệ luận văn cho Học viên Khóa 4 quá hạn

Học viên xin bảo vệ quá hạn của Lớp Thạc sĩ Luật Kinh tế Khóa 4 sẽ có đợt bảo vệ cuối vào ngày 5 tháng 5 năm 2018. Hạn cuối nhận hồ sơ và luận văn hoàn chỉnh vào ngày 25 tháng 4 năm 2018. Đến thời hạn nói trên, học viên nào chưa nộp lại hồ sơ và luận văn xem như không hoàn thành được luận văn tốt nghiệp.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE