Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ sáu,
24/05/2019
07:30

* ĐHH: Hội thảo “Vai trò Công đoàn Đại học Huế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

* Trường Đại học Luật: Ban Chấp hành Công đoàn và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn trường.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
09:30

* Rà soát công việc chuẩn bị tổ chức các sự kiện cho ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật.

- Ban giám hiệu;

- Trưởng các phòng: CTSV, TC-HC, KH-TC, KT-ĐBCLGD, Đào tạo;

- Bí thư Đoàn trường và Ông Trần Cao Thành, Trung tâm THL-KN.

* Ghi chú: Phòng CTSV có kế hoạch chi tiết.

Phòng họp Nhà A1
14:00

* ĐHH: Họp Toàn đoàn cán bộ, viên chức được cử tham dự lớp học Cao cấp chính trị do Ban Tổ chức TW tổ chức tại ĐHH 2019.

* Trường Đại học Luật:

- ThS. Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy;

- Các học viên theo danh sách đề nghị và phê duyệt của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
17:00

* ĐHH: Họp Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Huế mở rộng.

Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi
Thứ bảy,
25/05/2019
14:30

* Làm thủ tục đăng ký nhận bằng (Luật và Luật Kinh tế K39)

Sinh viên các lớp Luật và Luật Kinh tế K39

Tiền sảnh Nhà E
14:30

* Lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ Luật Kinh tế khóa (2017-2019)

- Đảng ủy; Ban giám hiệu; trưởng các đơn vị; đại diện các tổ chức đoàn thể;

- Học viên được nhận bằng.

Hội trường B, Trường Đại học Luật
15:30

* Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân Luật hệ Đại học bằng hai chính quy khoá 2016

- Đảng ủy; Ban giám hiệu; trưởng các đơn vị; đại diện các tổ chức đoàn thể;

- Tân cử nhân được nhận bằng.

Hội trường B, Trường Đại học Luật
16:00

* Tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Công tác sinh viên và Ban tổ chức;

- Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp;

-Trưởng các đơn vị;

- Bí thư Đoàn trường, và Chủ tịch Hội sinh viên.

Tiền sảnh Nhà E
17:00

* Chương trình chia tay giảng đường sinh viên K39.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị và Ban tổ chức;

- Bí thư Đoàn trường, và Chủ tịch Hội sinh viên.

- Toàn thể sinh viên Luật và Luật Kinh tế khóa 39.

Tiền sảnh Nhà E
Chủ nhật,
26/05/2019
07:30

* Lễ Bế giảng và trao bằng cử nhân Luật hệ chính quy khóa 39 (2015-2019)

* Ghi chú: - Từ 07 giờ 30, ngày 26/05/2019: Luật K39;

- Từ 14 giờ 00, ngày 26/05/2019: Luật Kinh tế.

- Đại biểu theo giấy mời;

- Đảng ủy; Ban giám hiệu; Hội đồng trường;

- Trưởng các đơn vị và Ban tổ chức;

- Đại diện các tổ chức đoàn thể;

- Tân cử nhân được nhận bằng.

Hội trường B, Trường Đại học Luật