Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ năm,
16/07/2020
08:00

* Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đại biểu (theo giấy mời);

* Đại học Huế: (theo giấy mời)

- Đại diện Ban Giám đốc;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐHH, Văn phòng Đảng - ĐT, các ban chức năng.

* Trường ĐH Luật:

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;

- Ban Giám hiệu;

- Thành viên Hội đồng trường;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội CCB; Chủ tịch Hội SV;

- Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Chủ tịch Công đoàn bộ phận;

- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các bộ môn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ công tác.

- Viên chức, NLĐ có học vị Tiến sĩ trở lên.

Hội trường Nhà E, Trường Đại học Luật, Đại học Huế
Thứ bảy,
18/07/2020
14:00

* ĐHH: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Huế

PGS.TS.Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ