Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ ba,
16/07/2019
14:00

* Khoa Luật Kinh tế tổ chức Hội thảo cấp Khoa năm học 2018-2019.

- Đại biểu theo giấy mời;

- Toàn thể giảng viên Khoa Luật Kinh tế và các giảng viên quan tâm.

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ tư,
17/07/2019
08:00

* ĐHH: Đoàn công tác của Bộ Công thương làm việc với Đại học Huế.

* Trường Đại học Luật:

- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;

- TS. Cao Đình Lành, Trưởng phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi và Hội trường 1.1, Viện CNSH
09:00

* Làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học Huế về xây dựng quy trình nhập học online

- Trưởng phòng CTSV;

-Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phòng KH-TC;

- Tổ tuyển sinh (Đ/C Lê Phước Sơn, Đ/c Nguyễn Xuân Hướng và Đ/c Trần Đại Cát).

Phòng họp Nhà A1
Thứ năm,
18/07/2019
10:00

* Họp trao đổi về tuyển sinh năm 2019

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các phòng:Đào tạo, Khảo thí-ĐBCLGD,Công tác SV, Kế hoạch -Tài chính và các thành viên tổ tuyển sinh (Đ/c Lê Phước Sơn, Đ/c Nguyễn Xuân Hướng, Đ/c Trần Đại Cát).

Phòng họp Nhà A1
Thứ sáu,
19/07/2019
14:00

* ĐHH: Họp HĐTS xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho các ngành đào tạo của Đại học Huế năm 2019.

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi