Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ hai,
25/01/2021
09:00

* Họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết công tác truyền thông năm 2020

Ban tổ chức theo Quyết định số 62/QĐ-ĐHL ngày 22/01/2020 của Hiệu trưởng:

1. PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Trưởng ban;

2. PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó trưởng ban;

3. TS. Cao Đình Lành, Thư ký;

4. ThS. Nguyễn Tài Năng, Ủy viên;

5. ThS. Nguyễn Văn Kiệm, Ủy viên;

6. TS. Trần Viết Long, Ủy viên;

7. ThS. Nguyễn Sơn Hà, Ủy viên.

Phòng họp Nhà A1
09:30

* Họp về công tác tổng kết tuyển sinh  và khen thưởng.

Thường trực tổ tuyển sinh

Phòng họp Nhà A1
15:00

* ĐHH:Hội nghị Triển khai Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 và Hội trại đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2021.

* Trường Đại học Luật:

- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;

- ThS. Phan Đình Minh, Trung tâm THL và Khởi nghiệp.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
16:00

* ĐHH: Họp Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế mở rộng

Bí thư Đoàn trường Đại học Luật

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ ba,
26/01/2021
09:30

 

* Họp triển khai công tác thực tập 

 

 

 Ban Giám hiệu, trưởng, phó các khoa, đại diện phòng đào tạo, trợ lý đào tạo các khoa.

(Trung tâm thực hành Luật chuẩn bị nội dung).

 

Phòng họp Nhà A1
10:30

* Gặp mặt đại diện BCS sinh viên lớp Luật K.20 tại Đại học Đông Á

Đại diện lãnh đạo các phòng: Đào tạo, Khảo thí-B ĐCLGD và Công tác sinh viên và các chuyên viên liên quan.

Phòng họp Nhà A1
15:00

* Tổ chức chương trình: "Tết sẻ chia - Gắn kết yêu thương"

 Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng Trường; Trưởng các đơn vị; Ban chấp hành Đoàn TN - Hội SV; Sinh viên nhận quà tết.

Hội trường Nhà E Trường Đại học Luật, Đại học Huế
Thứ tư,
27/01/2021
08:30

* Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường của chủ nhiệm ThS.Ngô Phước Long (PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, chủ tịch hội đồng)

Theo Quyết định số 710/QĐ-ĐHL ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng; Chủ nhiệm đề tài và các thành viên.

Phòng Hội thảo Nhà A1
14:30

* Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường của chủ nhiệm Lò Văn Linh (PGS.TS. Đoàn Đức Lương, chủ tịch hội đồng)

Theo Quyết định số 706/QĐ-ĐHL ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng; Chủ nhiệm đề tài và các thành viên

Phòng Hội thảo Nhà A1
15:00

* ĐHH: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.

Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Luật

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
15:30

* Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường của chủ nhiệm ThS. Hồ Thị Phượng (PGS.TS. Đoàn Đức Lương, chủ tịch hội đồng)

Theo Quyết định số 709/QĐ-ĐHL ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng; Chủ nhiệm đề tài và các thành viên

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ năm,
28/01/2021
08:30

* Hội nghị tổng kết Công tác tuyển sinh năm 2020

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên;

- Thành viên tổ tuyển sinh;

- Trường, phó các đơn vị;

- Các cá nhân được khen thưởng năm 2020 (Theo Quyết định của Hiệu trưởng)

Phòng Hội thảo Nhà A1
10:00

* Hội nghị tổng kết công tác truyền thông năm 2020

-Đại biểu theo giấy mời;

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên;

- Trưởng, phó các đơn vị; Tổng biên tập, Phó tổng biên tập, Ban biên tập tạp chí;

- Các cộng tác viên (Theo giấy mời).

Phòng Hội thảo Nhà A1
14:00

* ĐHH: Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

* Trường Đại học Luật:

- Đ/c Nguyễn Duy Phương, Phó Bí thư Đảng ủy;

- Ban Tuyên giáo và văn phòng Đảng ủy.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Tp. Huế.
15:00

* Họp Hội đồng thông qua đề cương Giáo trình Tư pháp quốc tế, Chủ biên: TS. Vũ Thị Hương (Hình thức họp: Online)

Theo Quyết định của Hiệu trưởng

Phòng Hội thảo Nhà A1