Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ ba,
29/09/2020
10:00

* ĐHH: Họp Ban Tổ chức Hội trại Đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2020

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng- Thành viên Ban Tổ chức Hội trại Đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2020.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ năm,
01/10/2020
09:00

* Họp giao ban công tác tháng 10 năm 2020

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng, phó, tổ trưởng công tác của các phòng, trung tâm thư viện, thực hành Luật.

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ sáu,
02/10/2020
08:00

* ĐHH: Thực hiện công tác xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh đại học 2020 (từ 08g00 ngày 02/10 đến 16g00 ngày 04/10/2020)

* Trường Đại học Luật:

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Cán bộ phụ trách CNTT (CN. Nguyễn Xuân Hướng và ThS. Nguyễn Trung Kiên).

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Chủ nhật,
04/10/2020
08:00

* ĐHH: Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Huế năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

* Trường Đại học Luật:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên.

 

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
14:30

* ĐHH: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2020

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 595/QĐ-ĐHH ngày 23/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ