Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ hai,
23/09/2019
07:30

* Khai mạc Huấn luyện tự vệ và học chính trị năm 2019

- Chỉ huy trưởng BCH Quân sự trường (ThS. Trần Việt Dũng);

- Toàn thể cán bộ chiến sỹ tự vệ Trường Đại học Luật, Đại học Huế (Theo công văn số 99/ĐHL-TV ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng).

Hội trường Nhà A, Trường Đại học Khoa học, ĐHH, số 77 Nguyễn Huệ, TP Huế
Thứ tư,
25/09/2019
09:00

* Họp xét tốt nghiệp lớp cao học Luật kinh tế

Theo quyết định số 331/QĐ-ĐHL-ĐTSĐH ngày 26 tháng 08 năm 2018 của Hiệu trưởng:

- PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng;

- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;

- TS.Cao Đình Lành, Trưởng phòng KHCN-MT-HTQT;

- TS. Đào Mộng Điệp, Trưởng khoa Luật Kinh tế;

- ThS. Nguyễn Sơn Hà, Phó trưởng phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp Nhà A1
10:00

* Họp xét tốt nghiệp đại học VLVH khóa 2015-2019 và Liên thông khóa 2017-2019

- Ban Giám hiệu;

-Trưởng các phòng: Đào tạo, CTSV, KT-ĐBCLGD, TCHC, KHTC.

Phòng họp Nhà A1
Thứ hai,
30/09/2019
08:00

* Thi tuyển LĐHĐ ngạch giảng viên của Trường Đại học Luật, năm 2019:

- Từ 8:00 – 9:30: thi môn Kiến thức chung;

- Từ 09:35- 10:25: môn Tin học;

- Từ 10:30- 11:30: môn ngoại ngữ.

- Cán bộ coi thi;

- Ứng viên dự thi.

Phòng học cao học Trường Đại học Luật (Nhà E tầng 1)
08:00

* Phỏng vấn sát hạch chuyên môn đối với ứng viên dự tuyển LĐHĐ hành chính:

- Từ 8:00 – 8:30: Tiểu ban Tổ TTGD và Trung tâm TVPL-ĐTNH;

- Từ 08:35- 09:05: Tiểu ban Phòng Đào tạo;

- Từ 09:10- 09:40: Tiểu ban Phòng CTSV.

- Tiểu ban Tổ TTGD và Trung tâm TVPL-ĐTNH;

- Tiểu ban Phòng Đào tạo;

- Tiểu ban Phòng CTSV;

- Ứng viên dự thi.

Phòng họp Nhà A1
14:00

* Thi tuyển LĐHĐ sát hạch giảng thử

- Giám khảo tiểu ban Khoa Luật Hành chính;

- Ứng viên dự thi.

Phòng E5.4 nhà E Trường Đại học Luật
14:00

* Thi tuyển LĐHĐ sát hạch giảng thử

- Giám khảo tiểu ban Khoa Luật Kinh tế;

- Ứng viên dự thi.

Phòng học cao học Trường Đại học Luật (Nhà E tầng 1)
15:00

* Thi môn Tin học và soạn thảo văn bản đối với ứng viên dự tuyển LĐHĐ hành chính.

- Tiểu ban kiểm tra kỹ năng soạn thảo văn bản và tin học;

- Ứng viên dự thi.

Phòng máy Thư viện Trường Đại học Luật (Tầng 5) nhà A1