Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ hai,
18/11/2019
08:00

* ĐHH: Lễ Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)

* Trường Đại học Luật:

- Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
16:30

* Khoa Luật Hình sự tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019-2020

- PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng;

- Đại diện BTV Công đoàn trường;

- Toàn thể cán bộ viên chức Khoa Luật Hình sự.

Văn phòng khoa Luật Hình sự
Thứ ba,
19/11/2019
10:00

* Khoa Luật Dân sự tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019-2020

- PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng;

- Đại diện BTV Công đoàn trường;

- Toàn thể cán bộ viên chức Khoa Luật Dân sự.

Văn phòng khoa Luật Dân sự
15:30

* Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân đối với Lớp Luật bằng hai và Luật Liên thông K.2017

- Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng, khoa, trung tâm.

- Toàn thể sinh viên tốt nghiệp Luật bằng hai và Liên thông K.2017.

Hội trường B Trường Đại học Luật
Thứ tư,
20/11/2019
08:00

*  Gặp mặt các đơn vị Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 (Từ 08 giờ đến 09 giờ 45)

Theo Kế hoạch của đơn vị

Văn phòng các đơn vị
10:00

* Tọa đàm chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 (từ 10 giờ đến 10 giờ 45: Trường tổ chức tạo đàm; từ 11giờ 15 đến 13 giờ 00: Buffet chúc mừng, giao lưu văn nghệ)

Đại biểu, cựu cán bộ Trường, giảng viên thỉnh giảng (theo giấy mời);

- Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Trường;

- Đại diện Ban cán sự các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn (Phòng CTSV thông báo).

Hội trường B Trường Đại học Luật
Thứ năm,
21/11/2019
08:00

* Seminar "Luật Cạnh tranh nhìn từ góc độ so sánh giữa Nhật Bản và Việt Nam".

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị;

- Các giảng viên đã đăng ký tham dự;

- Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Đoàn Luật sư Nhật Bản.

Hội trường B Trường Đại học Luật
15:00

* Họp Hội đồng thẩm định Giáo trình của PGS.TS. Đoàn Đức Lương và PGS.TS. Lê Thanh Sơn.

Hội đồng theo Quyết định số 523/QĐ-ĐHL-KHCN ngày 04/11/2029 của Hiệu trưởng.

Phòng họp Nhà A1
16:00

* Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 2 năm 2019

Theo Quyết định số 530/ QĐ-ĐHL ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng:

- Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng;

- Trưởng các phòng: TC-HC, KHTC;

- Chủ tịch Công đoàn trường;

- Đ/c Ngô Phước Long, Phòng TC-HC.

Phòng họp Nhà A1
Thứ sáu,
22/11/2019
15:30

* Làm việc với Đoàn công tác huyện Chư Prông- tỉnh Gia Lai

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị và đ/c Trần Viết Long.

* Phòng TC-HC (chuẩn vị CSVC), Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung.

Phòng Hôi thảo Nhà A1