Seminar với chủ đề Due diligence under the hague rules in the technological era giữa Khoa Luật Quốc tế và GS. Victor Chago, chuyên gia về Luật Hàng hải, ĐH QG Singapore

Ngày 09/07/2018, Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế và GS.TS. Victo Hugo Chacon, chuyên gia về Luật Hàng hải, GS trường ĐH Panama, GS thỉnh giảng trường ĐH Quốc gia Singapore đã đồng tổ chức buổi seminar với chủ đề: “Due diligence under the hague rules in the technological era”. Seminar có sự tham gia đông đảo giảng viên Trường Đại học Luật, ĐHH và đại diện lãnh đạo các khoa Luật và các sinh viên Luật quan tâm đến dự.

Thông báo Kế hoạch bảo vệ luận văn cho Học viên Khóa 4 quá hạn

Học viên xin bảo vệ quá hạn của Lớp Thạc sĩ Luật Kinh tế Khóa 4 sẽ có đợt bảo vệ cuối vào ngày 5 tháng 5 năm 2018. Hạn cuối nhận hồ sơ và luận văn hoàn chỉnh vào ngày 25 tháng 4 năm 2018. Đến thời hạn nói trên, học viên nào chưa nộp lại hồ sơ và luận văn xem như không hoàn thành được luận văn tốt nghiệp.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE