Thông báo Kế hoạch học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018 và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các lớp Khóa 38, 39, 40 và 41

Nhà Trường thông báo đến sinh viên Kế hoạch học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018 và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các lớp chính quy Khóa 38, 39, 40 và 41. Chi tiết thông báo xem trong tập tin đính kèm theo.

* Tập tin đính kèm: Kế hoạch học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018 và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Các bài khác