Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của các lớp chính quy Khóa 40, 41, 42 và 43

Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 40, 41, 42 và 43 bảng Kế hoạch đào tạo và học tập trong năm học 2019 - 2020. Chi tiết về kế hoạch, sinh viên xem trong tập tin đính kèm.

* Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 (danh mục học phần theo kế hoạch):

     + Học kỳ 1: 2019_2020_HK1_KeHoachDaoTao

     + Học kỳ 2: 2019_2020_HK2_KeHoachDaoTao

* Kế hoạch học tập năm học 2019-2020 (thời gian đào tạo dự kiến): 2019_2020_Timeline_KeHoachHocTap

* Lưu ý: các mốc thời gian có thể thay đổi tùy theo thực tế giảng dạy và quyết định về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán + Thi Tốt nghiệp THPT.

 

Các bài khác