Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của các lớp chính quy Khóa 39, 40, 41 và 42

Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 39, 40, 41 và 42 bảng Kế hoạch đào tạo và học tập trong năm học 2018 - 2019. Chi tiết về kế hoạch, sinh viên xem trong tập tin đính kèm.

* Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 (danh mục học phần theo kế hoạch):

     + Học kỳ 1: 2018_2019_HK1_KeHoachDaoTao

     + Học kỳ 2: 2018_2019_HK2_KeHoachDaoTao

* Kế hoạch học tập năm học 2018-2019 (thời gian đào tạo dự kiến): 2018_2019_Timeline_KeHoachHocTap_v2.0

* Lưu ý: các mốc thời gian có thể thay đổi tùy theo quyết định về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và Thi Tốt nghiệp THPT.

 

Các bài khác