Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối"

Nối tiếp thành công của Hội thảo quốc tế "Thương mại và Phân phối" lần 1 năm 2018, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trân trọng kính gửi Quý trường, quý cơ quan, các tác giả và các nhà khoa học thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế về " Thương mại và Phân phối" lần thứ 2 năm 2020, do Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Đại học Thương Mại, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức với các thông tin cụ thể như sau:
- Thời gian tổ chức: Trung tuần tháng 2 năm 2020
- Địa điểm: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Số 704 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời hạn nộp tóm tắt: ngày 15/10/2019
- Thời hạn nộp bài viết: ngày 15/12/2019
- Thông tin gửi bài: bài viết gửi về địa chỉ email: khhtqt@kontum.udn.vn
- Hội thảo sẽ xuất bản kỷ yếu có chỉ số ISBN.
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý trường vui lòng tham khảo chi tiết trong thư mời viết bài đính kèm. 
Trân trọng cảm ơn./.
Các bài khác