Thông báo về việc viết bài tham dự Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện quy trình quản lý chính sách tái định cư ở Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tiễn”

Theo thỏa thuận hợp tác về việc tổ chức Hội thảo quốc tế với “Hoàn thiện quy trình quản lý chính sách tái định cư ở Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tiễn” giữa trường Đại học Luật, Đại học Huế và Khoa Kinh doanh – Trường Đại học Queensland (Úc), Hiệu trưởng trường Đại học Luật kính mời các nhà khoa học viết bài tham dự Hội thảo.

Xem chi tiết ở file đính kèm

Đính kèm:
 tb.docx (23.71 KB)
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE