Seminar khoa học “APPIL (Asian Principles of Private International Law): Where we are now and will be for the future”

Sáng ngày 2 tháng 3 năm 2020, trường Đại học Luật, Đại học Huế cùng Trung tâm nghiên cứu RECITAL, Đại học Doshisha, Nhật Bản đồng tổ chức Seminar khoa học “APPIL (Asian Principles of Private International Law): Where we are now and will be for the future”. Buổi Seminar đã có sự tham dự của Giáo sư Naoshi TAKASUGI, Giáo sư Mao UEMATSU đến từ Nhật Bản, Luật sư ThS. Đặng Thị Ngọc Hạnh – Chủ tịch Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế và các giảng viên của trường Đại học Luật. Đây là lần thứ 2 các Giáo sư của Trung tâm RECITAL đến tổ chức hoạt động trao đổi học thuật tại trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Thông báo về việc giới thiệu về các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019

Căn cứ Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ các nước, hằng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyển sinh khoảng 1.400 công dân Việt Nam để gửi đi học tập tại nhiều nước ở các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập