Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 (Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội học và chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên(Ô.Long SĐT:0935812725) trước 11h00' ngày 02/05/2018 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và chi phí học tập cho sinh viên.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền học bổng vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản liên với với Phòng KHTC (0234.3946994- 3946998).

Rà soát danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 (Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập I năm học 2017 - 2018. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 11h00' ngày 01/12/2017 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp cho sinh viên.

Danh sách sinh viên K40 đươc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2016 - 2017

Danh sách sinh viên K40 đươc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2016 - 2017

Danh sách sinh viên K37, K38, K39 đươc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2016 - 2017

Danh sách sinh viên K37, K38, K39 đươc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2016 - 2017

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017(Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 17h00' ngày 30/05/2017 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT, trợ cấp xã hội cho sinh viên. Riêng các lớp Luật K40 và Luật kinh tế 40 đang chờ điểm cập nhật vào phần mềm quản lý giáo dục nên sẽ cấp học bổng khuyến khích học tập sau.

Quyết định về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Ngày 29/12/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 186/QĐ-ĐHL về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ chính quy.

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016 - 2017. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 11h00' ngày 12/12/2016 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT, trợ cấp xã hội cho sinh viên.

Quy định về học bổng khuyến khích học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

Ngày 18/10/2016, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số1336/QĐ-ĐHH về việc quy định học bổng khuyến khích học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế, nội dung như sau:

Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015 - 2016

Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015 - 2016. Sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính (ĐT: 054 3946994 - 3946998) để nhận.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE