Trường ĐHNN Huế thông báo về việc điều chỉnh Quy định điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ của NNKC

Trường ĐHNN Huế thông báo về việc điều chỉnh Quy định điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ của NNKC. Chi tiết về quyết định sinh viên xem trong tập tin đính kèm.

* DHNN_20180320_178_QD_QuyDinhDiem_TuongDuong_CCNN

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE