Trường ĐHNN Huế thông báo thu học phí Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 năm học 2017-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 2, học kỳ 3 đợt 2 năm học 2017-2018 và những học kỳ còn nợ trước đó. Chi tiết thông báo sinh viên xem trong tập tin đính kèm và tại liên kết sau.

* Thông báo từ trang quản lý Ngoại ngữ không chuyên: click vào đây.

* Tập tin đính kèm: DHNN_TB_Thu_HP_HK2_2017-2018.

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE