Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về Kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ NNKC A2 và B1 đợt 2 năm 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về Kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 2 năm 2018. Chi tiết thông báo sinh viên xem trong tập tin đính kèm:

20180129_93_TB_DHNN_ThiChungChiNNKC_A2_B1_Dot2_2018

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE