Trường ĐH Ngoại Ngữ, Đại học Huế thông báo đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên HK2 HK3, hình thức học tập trực tuyến

Thời gian đăng ký trực tuyến:

- HK2, từ 14/4/2020 đến 25/4/2020

- HK3, từ 01/5/2020 đến 10/5/2020

Mọi thắc mắc về xử lý đăng ký HP sinh viên liên hệ: Thầy Đạt (Zalo, facebook: 0905 559 050)

Liên quan đến tài khoản trực tuyến: Thầy Toàn (Điện thoại, Zalo: 0905 419 111)

Các bài khác