Thông báo về việc đăng ký các học phần tự chọn Khóa 41 và Khóa 38, năm học 2017-2018

Nhà trường thông báo đến sinh viên các Khóa 38 và 41 kế hoạch đăng ký các học phần tự chọn trong năm học 2017-2018. Chi tiết thông báo và thời hạn đăng ký, sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng với từng Khóa học.

1. Khóa 41: Thông báo đăng ký học phần tự chọn K41

2. Khóa 38: Thông báo đăng ký học phần tự chọn K38

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE