Thông báo v/v tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 và đợt 3 năm 2019-2020 cho sinh viên Khóa 40 hệ đào tạo chính quy dài hạn

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo thời gian tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đợt 2 và đợt 3 năm 2019 - 2020, sinh viên xem thông tin chi tiết ở thông báo.

Nếu có gì thắc mắc thì có thể liên hệ qua các đầu mối trong thông báo

Link tải biểu mẫu các đơn: https://bit.ly/3ffTpgB

Thân ái!

 

Các bài khác