Thông báo tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2, Khóa 37 đào tạo theo hệ thống tín chỉ (tháng 9/2017)

Nhà trường thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2, Khóa 37 đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Sinh viên lưu ý đọc kỹ thông báo trong tập tin đính kèm để thực hiện đúng theo kế hoạch.

Tập tin đính kèm: Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 (Khóa 37)

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE