TB SV trường thành viên & khoa trực thuộc ĐHH K2015 trở về trước đăng ký lớp ngoài giờ

Khoa Giáo dục Thể chất thông báo cho sinh viên còn thiếu các học phần GDTC (chậm tiến độ) đăng ký học lớp ngoài giờ, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1RlGkvN2h0VgfFmoTuKUWE4llAwc1MrVn/view?usp=sharing

Các bài khác