Khoa GDTC - Thông báo về việc thu học phí Chứng chỉ Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2017-2018 - Lần 2

Khoa GDTC thông báo về việc thu học phí Chứng chỉ Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2017-2018 - Lần 2. Chi tiết thông báo sinh viên xem trong tập tin đính kèm.

* Đính kèm: 20171027_ThongBao_1333_ThuHocPhi_GDTC_Lan2

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE