Kế hoạch công tác tốt nghiệp Đại học ngành Luật, Luật Kinh tế Khóa K40 (2016-2020)

Hiệu trưởng thông báo đến Giảng viên, sinh viên Khóa 40 kế hoạch công tác chuẩn bị cho tốt nghiệp Đại học ngành Luật, Luật Kinh tế Khóa 40 (2016-2020)

Mọi thông tin liên hệ phản hồi:

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, SĐT: 02343.946996 (Thầy Cát)

- Phòng CTSV, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, SĐT: 02343.946995 

 

 

 

Các bài khác