Thông báo kế hoạch nhập học lớp cao học luật kinh tế khóa 7 khóa học 2017-2019

Xem file thông báo

Lưu ý : Các học viên trúng tuyển và đăng ký học tại Quảng Trị, thì làm thủ tục nhập học ở Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

             Các học viên cao học khóa 7 (2017-2019) Luật Kinh tế học tại Huế, học tại phòng E1.1 nhà E, trường Đại học Luật, Đại học Huế

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE