Thông báo kế hoạch học tập Lớp Cao học Luật Kinh tế Khóa 7 (2017 - 2019)

Phòng KHCN&MT - HTQT thông báo đến quý anh, chị học viên Luật Kinh tế Khóa 7 (2017 - 2019)  lịch học tập bắt đầu học kỳ 1 như sau:
Môn Triết học
Thời gian: 8h00 ngày 17/6/2017 
Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Luật - Đại học Luật
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE