Mẫu hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển tuyển sinh hệ đại học bằng hai, hệ liên thông và vừa làm vừa học năm 2018

Trường Đại học Luật ban hành mẫu hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển hệ đại học bằng hai, hệ liên thông và hệ vừa làm vừa học vào Trường Đại học Luật năm 2018. Thí sinh download và điền nội dung, bỏ vào bì hồ sơ và nộp về Trường Đại học Luật: Địa chỉ: Phòng Công tác inh viên, Trường Đại học Luật. Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

1. Mẫu hồ sơ bằng hai chính quy: /upload/file/ctsv/mau_du_thi_bang_2_2018_cq.doc

2. Mẫu hồ sơ liên thông chính quy: /upload/file/ctsv/mau_phieu_dang_ky_ts_lt_cq.doc

3. Mẫu hồ sơ liên thông vừa làm vừa học: /upload/file/ctsv/mau_phieu_dang_ky_ts_lt_vlvh.doc

4. Mẫu hồ sơ vừa làm vừa học: /upload/file/mau_du_thi_vlvh_web-(1).doc

Các bài khác