Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ VLVH Lớp ĐHB2_K2017 Bình Định Khóa 2017 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai hệ VLVH Lớp Luật ĐHB2_K.2017 Bình Định (khóa 2017 - 2019) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại TTGDTX Bình Định (Quyết định số 340/QĐ-ĐHL ngày 26/07/2019 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Đính kèm:
 qd340.pdf (1.09 MB)
Các bài khác