Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy Lớp ĐHB2_K2017A Quảng Trị đợt 2 Khóa 2017 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Lớp ĐHB2_ K.2017A Quảng Trị đợt 2 (2017 - 2019) hệ chính quy do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (Quyết định số 553/QĐ-ĐHL ngày 13/112019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).
Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Đính kèm:
 b2k2017a-dot-2.pdf (716.31 KB)
Các bài khác