Trang chủ » 
Danh sách chuyên ngành sinh viên và bảng điểm đánh giá quá trình học tập K38

Danh sách chuyên ngành sinh viên và bảng điểm đánh giá quá trình học tập K38

Danh sách sinh viên Hệ chính quy

Để đảm bảo cho việc quản lý sinh viên hệ chính quy được đồng bộ với phần mềm Quản lý giáo dục của nhà trường, Phòng CTSV đề nghị các đơn vị sử dụng danh sách viên viên hiện có tại phần mềm Quản lý giáo dục tại địa chỉ: Link: http://qlgd.hul.edu.vn/

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE