Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế hệ chính quy Lớp Luật K35 đợt 2 Khóa 2011 - 2015

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật và Luật Kinh tế K35 (khóa 2011 - 2015) đợt 2 hệ chính quy (Quyết định số 163/QĐ-ĐHL ngày 10/08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).
Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.
ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Click file đính kèm để xem:

Đính kèm:
Các bài khác