Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế hệ chính quy đợt 3 Khóa 2012 - 2016

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật và Luật Kinh tế K36 (khóa 2012 - 2016) đợt 3 hệ chính quy (Quyết định số 169,170/QĐ-ĐHL ngày 28/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).
Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Click file đính kèm để xem:
 
2. Luật KT K36 : /upload/file/danhsach_sv/luat-kt.pdf
Các bài khác