Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật và Luật Kinh tế đợt 4 tháng 11 năm 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế đợt 4 tháng 11 năm 2019 hệ chính quy (Quyết định số 554/QĐ-ĐHL ngày 13/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).
Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Đính kèm:
 qd_554.pdf (785.60 KB)
Các bài khác