Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật Kinh tế K39 khóa 2015 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Kinh tế K39 (khóa 2015 - 2019) hệ chính quy (Quyết định số 217/QĐ-ĐHL ngày 15/05/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Đính kèm:
 luat-kt-k39-.pdf (1.80 MB)
Các bài khác